Elastografia ARFI (Acoustic Radiation Force Impuls)

Elastografia este o metodă mult mai sensibilă pentru apprecierea fibrozei hepatice decât tehnicile imagistice folosite anterior. Cu ajutorul ultrasunetelor, există până în prezent 3 metode de determinarea ale elasticităţii hepatice: Elastografia tranzitorie (FibroScan), Sono elastografia (Real-Time Tissue Elastography) şi elastografia care foloseşte unde acustice (Acoustic Radiation Force Impuls Elastography)

Spre deosebire de elastografiile compresive, elastografia ARFI foloseşte o probă care emite automat radiaţii acustice transmise ficatului. Aceste radiaţii generează unde de frecare propagate în ficat, iar aparatul măsoară viteza de propagare a acestor unde. Cuantificarea acestei viteze evaluează elasticitatea structurii analizate şi se exprimă în metri/secundă.

Elastografia ARFI s-a efectuat cu ajutorul aparatului Acuson S2000 TM (Siemens). Acest echipament are implementat un modul de analiză elastografică ce combină două tehnologii: "Virtual Touch tissue imaging™" şi "VirtualTouch tissue quantification ™". Acestea apreciază calitativ şi cantitativ elasticitatea tisulară.

Folosirea curbei ROC a permis determinarea performanţei elastografiei ARFI pentru diagnosticul fibrozei semnificative (F≥2), a fibrozei severe (F≥3) şi a cirozei (F=4). S-au ales pentru fiecare grad Metavir de fibroză valorile cut- off cu cea mai bună sensibilitate şi specificitatate.

Performanţa diagnostică a elastografiei ARFI a fost foarte bună: F≥2, 90.2%, AUROC =0,.902,CI 95% [0.831-0.972], F≥3, 97.9%, AUROC =0.979,CI 95%[0.989-1], F=4, 98.7%, AUROC =0.987,CI95%[0.974-1].

Corelaţia nonparametrică Kendall între fibroza stabilită prin scorul Metavir şi cea stabilită prin elastografie ARFI a fost superioară celorlalte metode neinvazive: 0.806; de asemennea, corelaţia dintre cele două metode neinvazive elastografie ARFI/Fibromax a fost semnificativă, 0.751

Avantajele tehnologiei ARFI faţă de celelalte metode elastografice de determinare ale fibrozei hepatice constau în: